02 feb 2011 11:41

Agenda van de ministerraad van 3 februari 2011

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers

 • Budgettaire discipline : aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Dossier van de Regie der Gebouwen
 • Overheidsopdracht: aankoop van mandagen voor de ontwikkeling van software voor de NV ASTRID
 • Beveiliging en bescherming van de Europese en nationale kritieke infrastructuren - tweede lezing
 • Creatie van tewerkstelling en vergoeding voor 'ongemakkelijke' prestaties in psychiatrische verzorgingstehuizen
 • Regelgeving met betrekking tot de zogenaamde "belspelletjes" op televisie
 • Financiering van pool 2 van pensioenen lokale besturen
 • Overeenkomsten tussen het FAVV en nationale referentielaboratoria
 • Toekenning van een vergoeding aan de producent voor zuivelproducten waarop een verbod rust op het in de handel brengen in geval van botulismerisico
 • Bescherming van de consumenten op het vlak van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur,
  doorverkoop en uitwisseling
 • Model van de legitimatiekaart van de inspecteurs van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
 • Milieuduurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen
 • Mededeling van de cijfers van de economische begroting 2011
 • Statuut van het Belgisch personeel bij de ontplooiing van de NAVO AWACS vliegtuigen van operatie Afghan Assist van ISAF
 • Deelname aan de twaalfde wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds
 • Nationaal Rapport voor het Universeel Periodiek Onderzoek van België aan de VN Mensenrechtenraad

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.