02 feb 2023 15:34

Agenda van de ministerraad van 3 februari 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Openbaar ambt: aanrekening van het rouwverlof op de periode van het gewaarborgd loon
 • Nationale Loterij: kapitaalverhoging en statutenwijziging
 • Nationale Loterij: doeleinden van openbaar nut waarvoor een deel van de winst wordt bestemd
 • Sociale Zaken: wijzigingsclausule aan de overeenkomst tussen verpleeginrichtingen en verzekeringsinstellingen
 • Uitbreiding wetgeving inzake gebruik van DNA
 • Samenwerkingsakkoord inzake slachtofferzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Samenwerkingsakkoord inzake slachtofferzorg in het Waals Gewest
 • Tussentijdse rapportage over het federaal actieplan Handicap
 • Overeenkomst met de Dominicaanse Republiek inzake arbeid door gezinsleden van diplomatiek personeel
 • Overeenkomst met Kosovo inzake arbeid door gezinsleden van diplomatiek personeel
 • Cyberstrategie Defensie
 • Wijziging wet sociale verkiezingen
 • Varia