02 jul 2009 13:41

Agenda van de ministerraad van 3 juli 2009.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

 • Installatiewerken in het Eurostation in Brussel en huur van een gebouw voor de FOD Justitie in Nivelles
 • Aantal betrekkingen voor gerechtelijke stagiairs voor 2009-2010
 • Benoeming van een plaatvervangend lid van de Commissie voor de
  mededinging
 • Federaal actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011
 • Kaupthing Luxembourg S.A.: kredieten voor lening aan Luxemburg
 • Spoorwegen: omzetting van Europese richtlijnen
 • Openbare instellingen van sociale zekerheid: aanhangsels aan de bestuursovereenkomst 2009
 • Loopbaanonderbreking bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
 • Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor de stelsels van halftijdse vervroegde uittreding en de vrijwillige vierdagenweek door lokale overheden 
 • Toepassing van het principe van wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken in de Europese Unie
 • Financiering van de compensatie voor zelfstandigen die hinder ondervinden door werken
 • Een-loket voor ondernemingen
 • KMO-plan: uitoefening van cijferberoepen door een vennootschap
 • Internet-voor-iedereen: lancering van start2surf@home-pakketten
 • Inkorting van de verplichte bewaartermijn van verloren voorwerpen door de NMBS - tweede lezing
 • NIRAS: opslag van radioactief afval
 • Financiering van initiatieven inzake preventieve diplomatie

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.