02 jul 2015 18:26

Agenda van de ministerraad van 3 juli 2015

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken
 • Benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie voor
 • Beleidscoherentie ten gunste van Ontwikkeling
 • Statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën
 • Optimalisatie van de federale overheid: opstart van zes verbetertrajecten 
 • Verlenging van overheidsopdrachten inzake telefonie voor de FOD Financiën
 • Toezicht op het verkeersveiligheidsbeleid van politiediensten voor 2015
 • Versterking van de werkbonus
 • Verhoging van de herwaarderingsbijslagen bij arbeidsongevallen
 • Voorwaarden voor de toekenning van het forfait voor bijzondere voeding in geval van chronische nierinsufficiëntie
 • Verhoging van de bijslagen in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte
 • Samenwerkingsakkoord betreffende de richtlijn over de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen
 • Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Panama inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
 • Samenwerkingsverdrag tussen België en Marokko inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme
 • Overeenkomst tussen België en China over wederzijdse rechtshulp in strafzaken
 • Varia