03 jun 2016 11:08

Agenda van de ministerraad van 3 juni 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tijdelijk verblijfsdocument tijdens reflectieperiode voor slachtoffers van mensenhandel
 • Wijziging van de rechtsbeschermingswet over overheidsopdrachten
 • Regie der Gebouwen: huren van een gebouw in Nijvel om de diensten van de FOD Financiën samen te voegen
 • Hernieuwing van de leden van de Federale Politieraad
 • Rechten van personen die worden verhoord
 • Recht op vertolking en vertaling in strafzaken
 • Overheidsopdracht voor Defensie over een punctuele aankoop van nachtoptiek zeer lange dracht
 • Verschillende bepalingen over consumentenkrediet en hypothecair krediet
 • Technische aanpassingen over tijdskrediet in de pensioenreglementering voor werknemers
 • Onderhandelingsmandaat voor het samenwerkingsakkoord over de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020
 • Inzet van Belgische militair voor NAVO-operatie Active Fence in Turkije
 • Varia