02 mrt 2023 17:23

Agenda van de ministerraad van 3 maart 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
 • Overheidsopdracht betreffende de organisatie van IT-opleidingen voor verschillende federale instellingen
 • Wijziging van het koninklijk besluit betreffende de kosten van radiofarmaceutische producten
 • COVID-19: wijziging van het samenwerkingsakkoord betreffende de testing en tracing - Tweede lezing
 • Vaststelling van het federaal reductieplan biociden
 • Overeenkomst over een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en Oekraïne
 • Overeenkomst met Luxemburg over het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel
 • Herbenoeming CEO NMBS
 • Federale adaptatiemaategelen in het kader van klimaatverandering 2023-2026
 • Diverse bepalingen economie 
 • Varia