02 sep 2010 15:46

Agenda van de ministerraad van 3 september 2010

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Regie der Gebouwen: gunning van de algemene offerteaanvraag voor het onderhoud van de technische installaties van de gebouwen Fedimmo zone 1 te Brussel en in Vlaanderen
 • FAVV: aanwerving van personeel bij crisissen
 • Overheidsopdracht voor het onderhoud van het vingerafdrukregistratiesysteem van de Dienst Vreemdelingenzaken
 • Uitvoering van de wet over de methoden voor het verzamelen van gegevens door de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • Ondertekening van een avenant bij het bestek voor de opslag, personalisatie en verspreiding van de paspoorten
 • Ambtenarenzaken: algemene offerteaanvraag voor de huur en/of aankoop van digitale multifunctionele fotokopieerapparaten
 • Overheidsopdracht voor het onderhoud van het systeem GDnet van de federale politie
 • Erkenning van bepaalde uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp
 • Toekenning van subsidies aan gemeenten die met de staat een overeenkomst operationele prezone afsluiten inzake hulpverlening en brand
 • Volksgezondheid: Erkenning van de beroepsorganisaties van de beoefenaars van een niet-conventionele praktijk – Tweede lezing
 • Gezondheidszorg: wijziging van het bedrag van de tussenkomst van de ziektezorgverzekering inzake revalidatieverstrekkingen voor hartpatiënten
 • Coachingmissie in het raam van de opleiding van het Burundese legerkader
 • Tweede deel van het programma 2010 van leningen van staat tot staat

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.