03 sep 2021 08:09

Agenda van de ministerraad van 3 september 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via de elektronische procedure plaatsvindt.

 • Overheidsopdracht voor het Centrum voor Cybersecurity België             
 • Dossier van de Regie der Gebouwen
 • Rapport federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Wijziging in de regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
 • Wijzigingen in de arbeidsongevallenwet in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s
 • Verhoging van het invaliditeitspensioen voor mijnwerkers - tweede lezing
 • Hoge Raad van vrijwilligers: benoeming van de Duitstalige effectieve en plaatsvervangende leden
 • Wijzigingen betreffende het meedelen van de identiteit van de gegevensverantwoordelijken van de ziekenhuizen
 • Wijziging van artikel 72 van het Gerechtelijk Wetboek
 • Deelname België aan Floriade Almere
 • Varia