30 apr 2021 09:51

Agenda van de ministerraad van 30 april 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt.

 • Dossiers over de Regie der Gebouwen
 • Benoeming lid van de raad van bestuur van HR Rail
 • Benoeming leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
 • Aanstelling van de directeur-generaal van het War Heritage Institute
 • Geldelijk statuut van het personeel van de FOD Financiën
 • COVID-19: opschorting van de indiening van de projecten gericht op de primaire preventie van burn-out op het werk
 • Stomamateriaal: aanhangsel bij de overeenkomst bandagisten/verzekeringsinstellingen en de toepassing van de derdebetalersregeling
 • Bepalingen rond planten in voedingsmiddelen en andere producten in voedingssupplementen
 • COVID-19: samenwerkingsakkoord voor de naleving van de maatregelen op arbeidsplaatsen
 • Financiering van welzijnsprojecten voor gedetineerden via de Regie van de gevangenisarbeid
 • COVID-19: verlenging van de versoepelingen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening
 • Omzetting van de Europese richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de elektriciteitsmarkt
 • Energie: veiling voor de capaciteitslevering
 • Goedkeuring van de Overeenkomst die het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme wijzigt
 • Goedkeuring van de wijzigingsovereenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds
 • Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersmissies in 2021
 • Stabiliteitsprogramma 
 • Lening aan Skeyes (als gevolg van de COVID-crisis)
 • Dialoogplatform staatsstructuur
 • Verklaring herziening Grondwet
 • RRF – plan België
 • Varia