30 jun 2023 09:15

Agenda van de ministerraad van 30 juni 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Benoemingen bij de Cel voor financiële informatieverwerking
 • Landbouw: bekrachtiging van koninklijke besluiten betreffende de bijdragen aan begrotingsfondsen
 • Regelgeving in verband met bevrachting en vervoer in de binnenvaart
 • Wet houdende diverse fiscale bepalingen: toekenningspercentages aan gemeenten
 • Opbrengst van de fiscale controleurs
 • Evenwichtsdotatie werknemers en zelfstandigen voor 2022 en 2023
 • Breedbandinternettoegang: bepaling van de minimumsnelheid in het kader van de universele dienst
 • Wijzigingen inzake de identificatie van gebruikers van pre-paidkaarten voor mobiele communicatie
 • Informatieverstrekking inzake de milieu-impact van pakketbezorging
 • Samenwerkingsakkoord inzake slachtofferzorg in het Waals Gewest
 • Samenwerkingsakkoord inzake slachtofferzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Organisatie van de elektriciteitsmarkt (Corporate Governance Elia) - Tweede lezing
 • Actualisering van de voorschriften rond hergebruik van overheidsinformatie
 • Interdepartementale provisie EU-voorzitterschap: verdeling van de derde schijf
 • Opening van een nieuwe post voor een douaneattaché
 • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet
 • Financiering ILO UKR
 • Wetsontwerp termijnen en sancties voor prestaties van verzekeraars
 • Thuishospitalisatie
 • Benoeming ombudsdienst postsector
 • Benoeming ombudsdienst energie
 • 2e lezing wetsontwerp verbeteren werkomstandigheden van de postpakketbezorgers
 • Tijdelijke versnelde aanwervingsprocedure voor crisiscentrum, nood- en hulpcentrales, asiel & migratie
 • Uitvoering sociaal akkoord seizoensarbeid
 • Varia