30 mei 2013 23:00

Agenda van de ministerraad van 31 mei 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Ambtenaren: wijziging van het verlof voor ziekte of arbeidsongeval - tweede lezing
 • Aanstelling van hypotheekbewaarders bij de FOD Financiën
 • Overheidsopdracht voor de Dienst Administratieve Vereenvoudiging
 • Hervorming van de gerechtelijke arrondissementen - tweede lezing
 • Verplichte bijmenging van biobrandstoffen in motorbrandstoffen verlengd
 • Hergroepering van geneesmiddelengroepen in functie van de behandelingsduur 
 • Diverse bepalingen inzake medische hulpmiddelen
 • Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
 • Welvaartsaanpassing uitkeringen arbeidsongevallen
 • Modernisering van het arbeidsrecht - tweede lezing
 • Organisatie van het dosimetrische toezicht door het FANC
 • Sociale bijdragen voor gepensioneerde zelfstandigen die actief blijven
 • Verscheidene bepalingen op het vlak van de administratieve vereenvoudiging - tweede lezing
 • Voorontwerp van programmawet - tweede lezing
 • Verlenging van de Belgische deelname aan de EUTM-missie in Somalië
 • Instemming met een overeenkomst en een protocol tussen België en de Seychellen
 • Akkoord tussen België en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen over belastingaangelegenheden
 • Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Tsjechië voor het vermijden van dubbele belastingen het ontgaan van belasting