03 dec 2020 17:43

Agenda van de ministerraad van 4 december 2020

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt. 

 • Vervanging van een lid van de federale regering binnen de samenwerkingscommissie Brussel
 • Verlenging overheidsopdracht bij FOD Economie en FOD Financiën
 • Benoeming directeur economische studies van de Belgische Mededingingsautoriteit
 • Ambtenarenzaken: brugdagen in 2021
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Beleid en Ondersteuning
 • Benoeming wetenschappelijk comité bij het FAVV
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Rechtspleging bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
 • Financiering van de werkingskosten van de ombudsdienst voor Energie voor 2021
 • Opschorting van de bijdrage aan het Kyotofonds in 2021
 • Dossiers van de Regie der Gebouwen
 • Digitalisatie van de FOD Financiën – tweede lezing
 • Wetboek van de inkomstenbelastingen: technische wijzigingen voor de erkenning van wetenschappelijke instellingen
 • Gebruik van het Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid te beperken als gevolg van de COVID-19 crisis
 • Wijziging van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen
 • COVID-19: verlenging aanvullende crisisuitkering voor arbeidsongeschikte zelfstandigen
 • COVID-19: verlenging van de verdubbeling van het overbruggingsrecht als crisismaatregel voor de sectoren die moeten sluiten
 • COVID-19: verlenging social distancing-procedure voor de afgifte van aangetekende zendingen en gerechtsbrieven
 • COVID-19: tegemoetkoming woon-werkverplaatsing voor politiediensten
 • Derde deel van het programma 2020 voor de leningen van staat tot staat
 • Varia