03 nov 2011 17:40

Agenda van de ministerraad van 4 november 2011

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers

 • Budgettaire discipline: aanvragen voor vastleggingskredieten
 • Wijziging van het beheersonctract van ASTRID nv
 • Oganisatie van de herdenking van de 100ste verjaardag van de Eerste
  Wereldoorlog in België
 • Dossier van de Regie der Gebouwen
 • Staatsgarantie: aanwijzing van een jurdisch raadgever die de staat zal bijstaan op het vlak van de staatsgaranties
 • Vrijgave van de derde schijf van het federale investeringsprogramma 2011
 • Begroting: verdeling van de interdepartementale provisie voor diverse maatregelen 2011
 • Gelijke kansen : evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen
 • Kansspelen: bijdrage in de werkingskosten van de Kansspelcommissie
 • Overheidsopdracht:
  • levering van elektriciteit aan kwartieren van defensie
  • overheidsopdracht voor de FOD Personeel en Organisatie
  • Overheidsopdracht voor het nieuwe informatiesysteem Schengen - tweede generatie 
 • Wijziging van het statuut van de NMBS Holding
 • Erkenning als nationale ramp
 • Sociale zekerheid: inwisseling van ecocheques en maaltijdcheques
 • Samenwerkingsakkoord over de regulering van chemische stoffen
 • Landsverdediging: bijstandsopdracht in Benin
 • Leningen van staat tot staat 2011 - eerste deel
 • Vrijwillige bijdrage aan de Organsiatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
 • Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: wijziging van het stabiliteitsmechanisme
 • Vervoer over zee: instemming met het protocol 2020
 • Vaststelling van het legercontingent voor 2012
 • Sociale Zekerheid: tewerkstelling in de land- en tuinbouwsector

Na de ministerraad vind je de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.