04 okt 2013 11:09

Agenda van de ministerraad van 4 oktober 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be. 

 • Bevlagging van openbare gebouwen
 • Uitzonderlijke weersomstandigheden erkend als algemene ramp
 • Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de NMBS
 • Benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS holding
 • Vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
 • Sociaal statuut voor zeevarenden
 • Welvaartsaanpassing op het vlak van beroepsziekten
 • Sociale zekerheid voor sleepvaart en koopvaardij
 • Controle van levensmiddelen in apotheken
 • Contracten duurzame stad 2013
 • Civiele zendingen voor crisisbeheersing 2013