04 feb 2010 11:37

Agenda van de ministerraad van 5 februari 2010

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

 • Opvolging van de arresten van nietig- en ongrondwettigverklaring van het Grondwettelijk Hof
 • Wijziging van het ondervoorzitterschap van de sectorcomités
 • Personeel openbaar ambt: aanvulling van de wedde van technisch deskundigen
 • Vervanging van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding
 • Vervanging van vier leden van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid
 • Overheidsopdracht Staatsveiligheid voor de levering van gepantserde wagens
 • Gunning van de overheidsopdracht voor het elektronisch toezicht als strafuitvoering
 • Start2surf@home-actie verlengd
 • Uitvoering van verscheidene internationale verdragen over de burgerlijke aansprakelijkheid voor verontreiniging door schepen
 • Oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen
 • Ondernemingen kunnen gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen aanpassen
 • Ondernemen: regeling van de betalingstermijnen
 • Begroting van het Belgische voorzitterschap van de EU 

Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.