05 feb 2021 09:38

Agenda van de ministerraad van 5 februari 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt.

 • Weging van de functies administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal bij de RVA
 • Federale delegatie in de Algemene Cel Drugsbeleid en in de Thematische Vergadering Drugs
 • FOD Financiën: postvergoeding voor gedetacheerde personeelsleden
 • Overheidsopdracht voor de aankoop van computerlicenties ten voordele van de federale politie
 • Steun voor werkgelegenheid in de sector van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek
 • Gender mainstreaming: aanpassing van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Loonsubsidie aan bepaalde werkgevers in de reissector
 • Bevestiging van de ministeriële besluiten voor steun aan organisatoren van evenementen
 • Regeling van de financiering van de Consumentenombudsdienst
 • Financiering van de beveiligingsinvesteringen van het Studiecentrum voor Kernenergie
 • Financiering van de nucleaire beveiliging op de site van het IRE
 • Wijzigingen van de Elektriciteitswet en de wet betreffende het capaciteitsvergoedingsmechanisme - tweede lezing
 • Mandaat in het kader van hernieuwbare energie
 • Vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie
 • Inschrijving op de algemene kapitaalverhoging van de Internationale Financieringsmaatschappij
 • Verlenging van de militaire bescherming van de Belgische ambassades in vier Afrikaanse landen
 • Militaire ondersteuning aan Belgische risicovertegenwoordigingen in 2021 in het kader van het DFACT-protocol
 • Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de verschillende gemeenschappen en gemeenschapscommissies over de verwerking van gegevens met betrekking tot het COVID-vaccin
 • Varia