04 jun 2009 14:00

Agenda van de ministerraad van 5 juni 2009

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet voor publicatie in de pers.

 • Regeling van belangenconflicten bij overheidsopdrachten
 • Overheidsopdracht voor het vervoer van de diplomatieke tas
 • Wijziging van de statuten van de NMBS - aanwijzing leden van de raad van bestuur van de NMBS holding nv 
 • Raad van bestuur van Infrabel nv van publiek recht
 • Vorming van een interdepartementale coördinatiegroep voor de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie
 • Benoeming van de Nederlandstalige ombudsman voor energie
 • Bepaling van de retributies voor de toepassing van de reglementering van ioniserende stralingen
 • Aanbevelingen van de Federale participatie- en investeringsmaatschappij over ASTRID
 • Twee voorontwerpen van wet over de betalingsdiensten
 • Lening aan het Groothertogdom Luxemburg voor de herstructurering van Kaupthing Bank Luxembourg
 • Goedkeuring van het strategisch plan 2009 van de Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst
 • Verhoging van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers met 3%
 • Bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector
 • Uitvoering van de wet 19 december 2008 betreffende het verkrijgen en gebruiken van menselijk lichaamsmateriaal 
 • Bijzondere vergoedingen, alternatieve financiering en verdeling van de
  bijdragen van sociale zekerheid 
 • Deelname van Belgische officier aan operatie ALLIED PROTECTOR 

  Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.premier.be en www.presscenter.org.