04 mrt 2010 11:35

Agenda van de ministerraad van 5 maart 2010

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

De ministerraad kan de agenda wijzigen - Niet publiceren in de pers.

 • Stand van zaken van de Belgisch-Nederlandse kandidatuur voor het Wereldkampioenschap Voetbal 2018-2022
 • Regie der Gebouwen: Brussel, Brugge en Zeebrugge
 • Erkenning van uitzonderlijke weersomstandigheden als algemene ramp
 • Wijziging van de statuten van Infrabel
 • Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de NMBS-holding
 • Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake mobiliteit
 • Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
 • Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn over de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen
 • KMO-plan: uitoefening van het beroep van landmeter-expert door een rechtspersoon
 • SCK-Cen: financiële ondersteuning voor MYRRHA-project
 • Internationale verdragen:
  • Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting
  • Uitwisseling van bankgegevens tussen Luxemburg en België 
  • Instemming met de akte van wijziging van het verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Radiocommunicatie (EBR)
  • Bekrachtiging van de Economische Partnerschapsovereenkomst EU-CARIFORUM