05 mrt 2021 08:45

Agenda van de ministerraad van 5 maart 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt.

 • Bemiddeling tussen de vakbonden van de Veiligheid van de Staat en de overheid
 • Mandaat van directeur-generaal van het middelenbeheer en de informatie van de Federale Politie
 • Aankoop en onderhoud van politie- en anonieme voertuigen
 • Verhoging van de toelagen aan de hulpverleningszones en aan de DBDMH
 • COVID-19: herziening van de regels voor de berekening van de integratietegemoetkoming
 • COVID-19: vrijstelling van sociale bijdragen op de overuren in de essentiële sectoren
 • Verzekering voor geneeskundige verzorging: verlenging van de termijn om in orde te zijn met de bijdrageplicht
 • Diverse bepalingen inzake fiscaliteit en btw
 • Zesde Staatshervorming: eindrekening op basis van de uitgaven en de inhoudingen
 • Elektriciteit: prekwalificatieprocedure in het kader van het capaciteitsmechanisme
 • Beveiligingsmaatregelen voor de uitrol van 5G
 • Elektronische communicatie: omzetting van het Europees wetboek en wijziging van diverse bepalingen
 • Interfederaal en intersectoraal plan 'Women in Digital'
 • Instemming met de overeenkomst over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België - tweede lezing
 • Instemming met het akkoord tussen België en het Europees Ruimteagentschap over het centrum in Redu - tweede lezing
 • Instemming met het verdrag tussen België en Servië over de politiesamenwerking - tweede lezing
 • Instemming met Protocol tot wijziging van de Overeenkomst met Russia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontduiken van belasting
 • Psychologische opvang tijdens de COVID-19 pandemie
 • Amendementen op wetsontwerp steunmaatregelen COVID-19:
  • Steun voor reis-en evenementsector
  • Mogelijkheid tot halve dagen tijdelijke werkloosheid in de sectoren van de dienstencheques en schoolvervoer
 • Samenwerkingsakkoord testing en quarantaine
 • Varia