05 dec 2013 21:00

Agenda van de ministerraad van 6 december 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org, www.premier.be en www.belgium.be.

 • Staatshervorming: voorhoede van federale ambtenaren
 • Transfert van kredieten bij het programma inzet van Defensie
 • Splitsing van de zetel en het ambtsgebied van de federale politie in het arrondissement BHV
 • Protocolakkoord tussen de gemeenten en de procureur des konings voor de gemeentelijke administratieve sancties
 • Register van de gemeentelijke administratieve sancties
 • Statuut van de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat
 • Regie der Gebouwen: wetgrond voor het strategisch comité en de meerjarenplannen
 • Regie der Gebouwen: Herhuisvesting van het justitiepaleis in Doornik
 • Hervorming van de NMBS: overdracht van activa en passiva en statuten van HR Rail
 • Benoeming van een lid van de raad van bestuur van HR Rail
 • Hervorming van het raadgevend comité voor treinreizigers
 • Hervorming van de NMBS en wijziging van de spoorcodex
 • Bescherming van autocar- en touringcarpassagiers
 • Inning van de solidariteitsbijdrage op pensioenen
 • Inkomensgarantie voor ouderen - tweede lezing
 • Wijziging van het accreditatiesysteem van instellingen voor conformiteitsbeoordeling
 • Nieuwe zorgverlening kinderspychiatrie
 • Aanpassing van de socialezekerheidswetgeving naar aanleiding van de zesde staatshervorming
 • Financiering van het Fonds voor Schadeloosstelling van Asbestslachtoffers in 2013
 • Spoedprocedure voor de onmiddellijke schorsing van gezondheidswerkers die het leven van hun patiënten in gevaar brengen - tweede lezing
 • Wijziging van de beroepsongevallen in de overheidssector
 • Veiligheid en transparantie van de OTC-derivatenmarkt
 • Fiscale vereenvoudigingswet - tweede lezing
 • Afstamming bij ouders van hetzelfde geslacht
 • Samenwerkingsakkoord met de gewesten en gemeenschappen over het armoedebeleid
 • Wijziging van de wetgeving van het grensoverschrijdende verkeer van liquide middelen
 • Overname van het deel van de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering in het BIO-kapitaal
 • Overeenkomst tussen België en Frankrijk over de grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken