05 feb 2009 12:29

Agenda van de ministerraad van 6 februari 2009

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

Niet voor publicatie - De ministerraad kan de agenda wijzigen.

 • Wijziging van de statuten van Infrabel nv
 • Nieuwe voorwaarden voor belspelen op tv
 • Gelijkstelling met een vaste benoeming van sommige mandaten bij FOD Justitie en de Franse Gemeenschap
 • Wetenschappelijk en technologisch onderzoeksprogramma van
  Landsverdediging
 • Erkenning van de raadgever voor het elektronisch stemsysteem
 • Korting van 30 euro op de elektriciteitsfactuur
 • Voorschriften over de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen ontstaan na grensoverschrijdende fusie - tweede lezing
 • Overdracht van gebruiksrechten voor radiofrequenties gebruikt voor
  openbare elektronische communicatiediensten
 • Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 
 • Beslissingen van de ministerraad van de Europese Ruimtevaartorganisatie in den Haag
 • Verlenging van de uitbating van het Centrum voor Beeldverwerking Vegetatie
 • Belgische leiding van het maritime task force UNIFIL

Na de bespreking in de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.