05 jul 2012 20:08

Agenda van de ministerraad van 6 juli 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.

 • Dossiers inzake budgettaire behoedzaamheid 
 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister: verlenging van het exploitatiecontract voor de ICT Shared Services
 • Overheidsopdrachten voor de federale overheidsdiensten
 • Digitale aangifte van arbeidsongevallen
 • Invoering van evaluatiecycli in de federale overheidsdiensten
 • Toelagen voor uitzonderlijke arbeid in overheidsinstellingen geharmoniseerd
 • Verwerking van persoonsgegevens door de FOD Financiën 
 • Voorlopig verdelingsplan van de winst van de Nationale Loterij
 • Verlenging van de detachering van gemeentepersoneel bij 112-oproepcentra
 • Benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
 • Verlenging van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
 • Benoemingen bij de BIM-commissie
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Fiscale en financiële bepalingen - tweede lezing
 • Federaal plan voor gendermainstreaming
 • Diverse bepalingen voor het welzijn van dieren,CITES en dierengezondheid 
 • Samenwerkingsakkoord met het KMI en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust voor het kustweerbericht
 • Internationale verplichtingen voor het lanceren van ruimtetuigen
 • Verbod op bezoldiging via managementvennootschappen voor personeelsleden en mandatarissen van overheidsbedrijven, naamloze vennootschappen van publiek recht en andere bedrijven waarover de staat een controle uitoefent
 • Politiediensten krijgen vrije toegang tot beelden van bewakingscamera's van openbare vervoersmaatschappijen - tweede lezing
 • Loopbaanonderbreking voor werknemers van de Sociaal-economische raad van Vlaanderen
 • Uitkeringen voor loopbaanonderbrekingen in de openbare sector
 • Uitzonderingen eindeloopbaan en tijdskrediet voor zware beroepen in de privé-sector
 • Aangifte bij de databank Opbouw aanvullende pensioenen
 • Bijstandsopdracht van Defensie in Benin