05 okt 2023 16:10

Agenda van de ministerraad van 6 oktober 2023

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de elektronische ministerraad.

  • Actieplan betreffende de tewerkstelling van personen met een beperking binnen het federaal administratief openbaar ambt
  • Ambtenarenzaken: maatregelen inzake de inclusie van personen met een beperking en redelijke aanpassingen tijdens selecties
  • Overheidsopdrachten voor Defensie
  • Benoeming van leden van de Federale Politieraad
  • Recht op ouderschapsverlof en op verlof voor medische bijstand voor het personeel van het Vlaams Mensenrechteninstituut
  • Aanpassing van het reglement voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
  • Eerste wijzigingsclausule bij de overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen
  • Nieuwe berekeningsmethode van de rechten voor straalverbindingen
  • Algemene wet inzake douane en accijnzen
  • Varia