06 sep 2019 10:55

Agenda van de ministerraad van 6 september 2019

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken
  • Inwerkingtreding van de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox bij de FOD Financiën - Tweede lezing
  • Overheidsopdrachten voor de FOD BOSA
  • Aanduidingen in het kader van de Single Digital Gateway-verordening
  • Omzetting van de Europese richtlijn over de controle op wapenverwerving en -bezit
  • Opheffing van het persoonlijk aandeel voor de verstrekkingen aan levende orgaandonoren
  • Varia