06 feb 2013 21:00

Agenda van de ministerraad van 7 februari 2013

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad kunt u de persberichten lezen op ww.presscenter.org, www.belgium.be en www.premier.be.

 • Promotie naar hoogste niveau op basis van prestaties - tweede lezing
 • Omzendbrief over het personeelsplan 2013 in de federale overheidsdiensten
 • Masterplan voor het justitiepaleis
 • Benoeming van inspecteur-generaal en adjunct-inspecteur-generaal bij de geïntegreerde politie
 • Overheidsopdracht voor Defensie
 • Dringende bepalingen inzake fraudebestrijding
 • Fiscale en financiële bepalingen
 • Europese administratieve samenwerking op fiscaal vlak
 • Toezicht van het FSMA op financiële sector uitgebreid
 • Samenwerkingsakkoord met de drie gewesten over de opname van luchtvaartactiviteiten in de regeling van de handel van uitstootrechten voor broeikasgassen
 • Financiering van het nieuwe rollend materieel van de NMBS
 • Vormingsopdracht voor Defensie in Benin
 • Renovatiewerken aan de nieuwe kanselarij in Den Haag