06 okt 2016 19:08

Agenda van de ministerraad van 7 oktober 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org  en www.belgium.be.

 • Tweede halfjaarlijks opvolgingsverslag over het federaal plan 'gender mainstreaming'
 • Amendement van het verdrag over maritieme arbeid: verzekering voor de repatriëring, arbeidsongeschiktheid of overlijden van zeevarenden
 • Aanpassing heffing voor de financiering van de kosten van het nucleair noodplan
 • Beheer van een blootstellingsregister in het kader van het dosimetrisch toezicht door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
 • Oprichting van Overlegcomité van de gebruikers van het Rijksregister van natuurlijke personen - Tweede lezing
 • Overheidsopdrachten voor de FOD Financiën: vervanging van de mainframe-infrastructuur en vernieuwing van het scanningsplatform
 • Overheidsopdrachten voor Defensie: cryptografische toestellen voor de M-fregatten en valschermen voor de Paracommando's
 • Benoeming van de leden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen
 • Transportsector: invoering van principes die het recht van een werknemer bepalen bij een wetsconflict
 • Invoering vaste remgelden voor raadpleging van een arts-specialist bij chronische dermatologische aandoeningen
 • Termijnswijziging voor accrediteringsaanvraag van tandheelkundigen
 • Advies over een voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het welzijn van dieren
 • Wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie - Tweede lezing
 • Erkenning van N.V. Belgocnucleaire als exploitant van een kerninstallatie
 • Invoering internrechtelijke vrijstelling voor aanvullende pensioenen van niet-inwoners
 • Instemming met het protocol tussen België, Luxemburg, Nederland en Macedonië over de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven
 • Instemming met het protocol tussen België, Luxemburg, Nederland en Moldavië over de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven
 • Instemming met het verdrag van Minamata inzake kwik
 • Instemming met het protocol tussen België, Luxemburg, Nederland en Bosnië Herzegovina over de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven
 • Instemming met het verdrag tussen België en Marokko over sociale zekerheid
 • Varia