08 jun 2012 11:16

Agenda van de ministerraad van 8 juni 2012

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.premier.be.

 • Dossiers budgettaire behoedzaamheid
 • Algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
 • Benoeming van een regeringscommissaris bij het Fonds ter reductie van de globale energiekost
 • Aanwerving van bijkomend personeel door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
 • Uitstel van pensioenen na 65 jaar voor ambtenaren - tweede lezing
 • Regie der Gebouwen introduceert nieuwe bepalingsmethode van de bezettingsnorm van de gebouwen van de federale overheidsdiensten
 • Verlenging van de overheidsopdracht voor de productie van paspoorten
 • Bijakte 11 bij het samenwerkingsakkoord Beliris
 • Financiering van de infrastructuur voor ruimtelijke informatie van de EU - INSPIRE
 • Benoeming van een plaatsvervangend lid bij de Commissie door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens (BIM-commissie)
 • Aannemers hoeven niet meer te registreren
 • Elektronische registratie van werknemers op mobiele en tijdelijke bouwplaatsen
 • Verlenging van de strategische veiligheids- en preventieplannen en gemeenschapswachten
 • Overgangsregime voor de erkenning van opleidingsinstellingen voor treinconducteurs
 • Overheidsopdracht voor de nieuwe rijbewijzen in bankkaartformaat
 • Meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten en de bestrijding van de verbreiding van verwilderde katten
 • OPTIFED: materiaal voor elektronisch toezicht 
 • Verhoging van de gerechtskosten van strafzaken
 • Hervorming van de pensioenen: overgangsmaatregelen voor de privé-secor - tweede lezing
 • Belgisch nationaal sociaal rapport 2012
 • Uitbreiding van het mandaat  van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling naar het oostelijk en zuidelijk Middellandse Zeegebied