07 sep 2017 18:37

Agenda van de ministerraad van 8 september 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

  • Overdracht van de opdrachten van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid
  • Samenwerkingsakkoord betreffende de toelatingen tot arbeid en de verblijfsvergunningen
  • Overheidsopdracht voor Defensie: bouw van een onderhoudsloods voor A400M transportvliegtuigen in Melsbroek
  • Verlaging van de vergoeding voor het reserveren van een gepersonaliseerde kentekenplaat
  • Varia