08 dec 2016 16:50

Agenda van de ministerraad van 9 december 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Wijzigingen aan de wet over transseksualiteit
 • Asiel en migratie: versterking van de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid - Tweede lezing
 • Modernisering en informatisering van de burgerlijke stand
 • Vrijmaken van een bedrag om de kosten te dekken in het kader van de aanvaring tussen Al Oraiq en Flinterstar
 • Toekenning van een subsidie aan het Paleis voor Schone Kunsten voor de organisatie van een tentoonstelling
 • Oprichting van de federale overheidsdienst Beleid & Ondersteuning
 • Toekenning van de federale dotaties 2016 voor de lokale politie
 • Visienota voor een beter beveiligde huisvesting voor de gerechtelijke diensten rond de Poelaertcampus
 • Overheidsopdracht voor FOD Financiën: meerjaren strategisch plan van de Belgische Administratie van de Douane en Accijnzen
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Bepaling dotaties van de Nationale Loterij aan de Koning Boudewijnstichting en het BOIC
 • Verbeteringen aan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
 • Harmonisering van de bedragen van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen bij aanwerving van een derde tot zesde werknemer
 • Wijziging van de financieringsmodaliteiten van het Asbestfonds
 • Globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen 2017
 • Toekenning financiële hulp aan gemeenten en steden voor personeelsaanwerving belast met begeleiding gerechtelijke maatregelen
 • Berekening van de boete bij de teruggave van effecten aan toonder bij een bank
 • Maatregelen in de strijd tegen fiscale fraude
 • Voorbereiding van de Europese Raad van 15 december 2016
 • Budgettaire dekking van civiele crisisbeheersingsmissies in 2016
 • Varia