09 jul 2021 08:16

Agenda van de ministerraad van 9 juli 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de elektronische ministerraad.

 • Genderevenwichtige samenstelling van de selectiecommissies voor federale topambtenaren

 • Goedkeuring van de instellingen toegelaten tot deelname aan de aanvullende pensioenregeling in de derde fase

 • COVID-19: verlenging van de vergoeding voor telewerk in het openbaar ambt

 • Overheidsopdracht voor de aankoop van cryptografische toestellen voor de Marine

 • Raamovereenkomst voor de opslag en distributie van onderdelen van het politie-uniform

 • Bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector

 • Wijzigingen met betrekking tot de thematische verloven en het tijdskrediet voor alleenstaande werknemers met (een) kind(eren)

 • Collectieve overeenkomst over de minimale voorwaarden in de overeenkomsten van artsen-specialisten in opleiding

 • Wijziging met betrekking tot het landelijk kadaster van zware medische apparatuur voor medische beeldvorming

 • Financiën: gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn Covered bonds

 • COVID-19: verhoging van de aanvullende crisisuitkering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die arbeidsongeschikt zijn

 • Verlenging van de tijdelijke maatregelen rond de aangifte van arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen

 • Wijziging in de wet private veiligheid betreffende onopzettelijke slagen en verwondingen

 • Aanpassing van het koninklijk besluit tot oprichting van het Comité voor advies inzake biociden

 • Wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie

 • Toewijzing van structurele middelen aan het beleid Gelijke Kansen en Gendergelijkheid

 • Instemming met het Samenwerkingsverdrag tussen België en Luxemburg inzake geneesmiddelen en gezondheidsproducten

 • Instemming met het Protocol tussen de Benelux en Armenië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

 • Instemming met het Uitvoeringsprotocol tussen de Benelux en Oekraïne inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

 • Deelname van Defensie aan de Europese trainingsmissie in de Centraal-Afrikaanse Republiek EUTM RCA

 • Varia