08 jun 2016 18:24

Agenda van de ministerraad van 9 juni 2016

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org en www.belgium.be.

 • Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet
 • Fedasil: optimalisatie van het opvangnetwerk
 • Innen van retributies door de gemeenten voor bepaalde verblijfsvergunningen
 • Nieuwkomersverklaring voor vreemdelingen die langer dan drie maanden in België willen verblijven - Tweede lezing
 • Omzetting Europese richtlijn over methoden voor de monitoring van systeemparameters
 • FOD Binnenlandse Zaken: overheidsopdracht voor de levering van automatische draailadders
 • FOD Binnenlandse Zaken: overheidsopdracht voor de aankoop en onderhoud van politie- en anonieme voertuigen
 • Functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone
 • Programma voor wetenschappelijk en technologisch onderzoek van Defensie
 • Herziening huishoudelijk reglement van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
 • Automatische optrekking van niet in te halen overurenkrediet in de sector van de horeca
 • Fusie van het Fonds voor Arbeidsongevallen en het Fonds voor beroepsziekten
 • Amendement op de programmawet over de deeleconomie
 • Bepalingen over het personeel belast met de bewaring van de hypotheken
 • Regeling over disponibiliteit en verlof voorafgaand aan het pensioen bij Belgocontrol
 • Bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen
 • Varia