08 jun 2017 18:24

Agenda van de ministerraad van 9 juni 2017

De ministerraad kan de agenda wijzigen. Na de ministerraad vindt u de persberichten op www.presscenter.org  en www.belgium.be.

  • Tussenkomst van Finexpo in drie aanvragen van exportkredieten en nieuw instrument voor de ondersteuning van de export van innovatieve producten
  • Aanduiden van een reisagentschap belast met de verplaatsingen en repatriëringen voor de FOD Binnenlandse Zaken
  • Benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor ouderen
  • Overheidsopdracht met betrekking tot het "scanstraat"-project in de gerechtsgebouwen
  • Reglementering op het vlak van de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten
  • Formele wijzigingen in de reglementering rond de uitkeringsverzekering in het stelsel van de zelfstandigen
  • Diverse bepalingen rond de belasting op de toegevoegde waarde
  • Optimalisering van het dierengezondheidsprogramma voor pluimvee
  • Spoorwegpolitie: invoeren van administratieve boetes
  • Varia