09 sep 2022 09:06

Agenda van de ministerraad van 9 september 2022

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad.

 • Concessie voor de uitbating van het audiovisuele en technische dienstenaanbod in het IPC Résidence Palace
 • Ontwerp van omzendbrief vaccinatie COVID-19 voor federale ambtenaren
 • Aanwijzing van de adjunct-directeur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
 • Overheidsopdrachten voor Defensie
 • Modernisering van de beheersinstrumenten voor consulaire crisissen bij de FOD Buitenlandse Zaken
 • Benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg
 • Registratie van Oekraïense vluchtelingen: nieuwe inhuring van Paleis 8 van de Heizel
 • Oprichting van het Virusbankplatform
 • Aanvullende voordelen inzake rustpensioen voor houders van een management- of staffunctie bij instellingen van openbaar nut
 • Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie voor 2023
 • Capaciteitsvergoedingsmechanisme: vaststelling van het referentiescenario voor de veiling in 2023
 • Belgische bijdrage aan de Administered Account for Ukraine van het IMF
 • Huis-aan-huisverkoop van gas- en elektriciteitscontracten
 • Varia