12 jan 2024 14:32

Agendering veiligheid inzake aardgasdistributie op Overlegcomité

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten om het dossier inzake de controle op de veiligheid bij de aanleg en exploitatie van de installaties voor aardgasdistributie op het eerstvolgende Overlegcomité te agenderen.

Sinds een advies van de Raad van State van 8 november 2021 is duidelijk dat de bevoegdheid 'veiligheid' van gasdistributie een gewestelijke materie is.

De ministerraad beslist om het dossier te agenderen op het Overlegcomité en om het mee te delen dat de federale overheid de controle op de veiligheid bij de aanleg en exploitatie van de installaties voor aardgasdistributie zal blijven uitoefenen tot en met 1 juli 2024 en desgevallend hiervoor de verantwoordelijkheid opnemen. Vanaf 2 juli 2024 zal het federale niveau ter zake echter geen taken meer uitvoeren.