04 apr 2003 17:00

Agentschap voor buitenlandse handel

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en van mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot benoeming van Z.K.H. Prins Filip tot Erevoorzitter van de Raad van bestuur van het Agentschap voor buitenlandse handel.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en van mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, heeft de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot benoeming van Z.K.H. Prins Filip tot Erevoorzitter van de Raad van bestuur van het Agentschap voor buitenlandse handel.

De Raad van bestuur van het Agentschap heeft besloten dit erevoorzitterschap toe te kennen tijdens zijn eerste vergadering op 11 maart 2003.