13 sep 2002 17:00

Agentschap voor Buitenlandse Handel

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, en Mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord (*) tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, en Mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw, keurde de Ministerraad, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord (*) tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel.

De tekst van het voorontwerp werd aangepast aan de opmerkingen (**) van de afdeling wetgeving van de Raad van State. Dit advies vergt geen aanpassing van het samenwerkingsakkoord zelf. (*) van 24 mei 2002, cf. persbericht nr. 9 van de Ministerraad van 5 juli 2002. (**) advies van 23 augustus 2002.