20 dec 2002 16:00

Agentschap voor Buitenlandse Handel

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH) aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH) aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het ontwerp voorziet dat de rechten en verplichtingen verbonden aan de huurovereenkomst, gesloten met het oog op de huisvesting van de BDBH, overgedragen worden aan het Agentschap voor de Buitenlandse Handel en de Gewesten, tot het einde van de asbestverwijderingswerken die plaats vinden in de betrokken lokalen en uiterlijk tot 31 december 2003.