20 mei 2005 17:00

Airbus

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, stemde de Ministerraad erin toe, om een meerjarig open contract van onbepaalde duur en met stilzwijgende verlenging af te sluiten met de firma Airbus voor het leveren van diensten in het kader van de ondersteuning van de A-310 vliegtuigen.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, stemde de Ministerraad erin toe, om een meerjarig open contract van onbepaalde duur en met stilzwijgende verlenging af te sluiten met de firma Airbus voor het leveren van diensten in het kader van de ondersteuning van de A-310 vliegtuigen.

--