20 mei 2005 17:00

Ministerraad van 20 mei 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 20 mei 2005, Wetstraat 16 om
11 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 20 mei 2005, Wetstraat 16 om 11 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister vestigde de aandacht op het belang voor het land van de nieuwe regels inzake concurrentie en van de hervorming van de Raad voor de mededinging. De Belgische ondernemingen hebben zeker baat bij de nieuwe maatregelen die aan de aanbevelingen van de OESO beantwoorden. In de Raad voor de mededinging zullen juristen en ook economisten zetelen. Dankzij de administratieve vereenvoudiging komt er meer ruimte vrij, zodat de Raad zich op essentiële dossiers kan toeleggen. De Eerste Minister bracht ook de creatie van werkgelegenheid via het systeem van dienstencheques onder de aandacht. Men schat het aantal jobs dat zal gecreëerd zijn tegen eind 2005 op 24.000.