20 mei 2005 17:00

Erkende kinesitherapeuten

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten. Het gaat om de kinesitherapeuten die het recht bekomen, om verstrekkingen te verrichten die recht kunnen geven op de tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad, in tweede lezing en na advies van de Raad van State, een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten. Het gaat om de kinesitherapeuten die het recht bekomen, om verstrekkingen te verrichten die recht kunnen geven op de tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Het ontwerp bepaalt dat de kinesitherapeuten die het recht verkrijgen om verstrekkingen te verrichten, die in aanmerking komen voor terugbetaling vanwege de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, op basis van een vergelijkend examen worden geselecteerd. Het examen onderzoekt de kennis, bekwaamheid en attitudes die noodzakelijk zijn om de verstrekkingen te verrichten. Verder kent het ontwerp de bevoegdheden toe, voor het vaststellen van de inhoud en de organisatiemodaliteiten van het examen. Ook de inschrijving en organisatie van het examen komen aan bod. Ten slotte stelt het ontwerp het maximum aantal kinesitherapeuten, die in aanmerking komen, vast op 450 voor de jaren 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Hiervan hebben 270 een diploma van de Vlaamse gemeenschap en 180 een diploma van de Franstalige Gemeenschap.