20 mei 2005 17:00

Belgocontrol raad van bestuur

Op voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het ontslag en de benoeming van een lid van de Raad van bestuur van Belgocontrol.

Op voorstel van de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het ontslag en de benoeming van een lid van de Raad van bestuur van Belgocontrol.

De heer Hugo Van Bever wordt vanaf 1 mei 2005 benoemd als bestuurder van de Raad van bestuur van Belgocontrol. Hij voleindigt het mandaat van de heer Bernard Martens, aan wie men eervol ontslag verleent.