20 mei 2005 17:00

Vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nam de Ministerraad kennis van de nota over de studie (vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg', die de impact van de vergrijzing op het gezondheidsbeleid behandelt.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, nam de Ministerraad kennis van de nota over de studie (vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg', die de impact van de vergrijzing op het gezondheidsbeleid behandelt.

De Ministerraad besliste op 16 en 17 januari 2004 in Gembloux tot de voorbereiding van de studie. De studie geeft een duidelijke synthese van de situatie in België. Ze becijfert een aantal toekomstige evoluties, biedt op basis van de nieuwe inzichten die deze kennis opleverde een reeks vooruitzichten en doet originele aanbevelingen. Op 25 mei 2005 organiseert de Minister met FOD Sociale Zekerheid een studiedag, waarop de studie wordt voorgesteld en besproken, zodat men een maatschappelijk debat over de aanbevelingen kan lanceren. De bedoeling is om denkrichtingen te vinden, die oplossingen bieden die tegemoetkomen aan de toenemende behoeften van ouderen. Komen in de studie aan bod: de impact van de vergrijzing op de gezondheidsuitgaven, de afhankelijkheid over de generaties heen, de evolutie van de gezondheidstoestand van oudere personen, de noodzakelijke evolutie van de het aanbod aan gezondheidszorgen en de impact van de vergrijzing op het werk in de gezondheidszorg. Het syntheseverslag vindt u op www.socialsecurity.be.