20 mei 2005 17:00

Staatssteun zeevervoer

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de bedrijfsvoorheffing als gevolg van de richtsnoeren (*) van de Europese Commissie betreffende staatsteun voor het zeevervoer. De raad keurde ook een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (**) en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de bedrijfsvoorheffing als gevolg van de richtsnoeren (*) van de Europese Commissie betreffende staatsteun voor het zeevervoer. De raad keurde ook een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (**) en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing.

Het voorontwerp past de bestaande steunmaatregel op het vlak van de bedrijfsvoorheffing voor de koopvaardij-, de bagger- en de sleepvaartsector aan de nieuwe richtsnoeren van de Europese Commissie aan. Die stellen nieuwe criteria en voorwaarden vast voor de toekenning van staatsteun aan het zeevervoer. De oude steunmaatregel onstlaat de werkgevers uit de sector van hun verplichting om de bedrijfsvoorheffing die ze op hun werknemers inhouden, in de schatkist te storten. Het voorontwerp past de voorwaarden om deze maatregel te genieten aan op het vlak van de deelsectoren die ervoor in aanmerking komen, de categorie van zeelieden, hun nationaliteit, de registratie van het schip waarop de tewerkstelling gebeurt, de aard van de werkzaamheden, de staat en aard van het schip... Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de uitvoeringmodaliteiten van de maatregel. De wetteksten moeten uiterlijk op 30 juni 2005 worden aangepast en aan de Europese Commissie worden voorgelegd. (*) 2004/43 van 17 januari 2004. (**) artikel 275², § 5.