20 mei 2005 17:00

Beroep architect

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon.

Volgens het burgerlijk wetboek (*) zijn de architect en de aannemer gedurende tien jaar aansprakelijk voor de gebreken in de bouw. Architecten genieten niet de beperkte aansprakelijkheid, die het statuut van vennootschap wel verleent. Daarom nemen ze in tegenstelling tot de aannemers de aansprakelijkheid persoonlijk op hun goederen. In geval van schade wordt de architect vaker veroordeeld. Hij is de enige partij in de bouwsector die deontologisch verplicht is zijn burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren. Daardoor berust de waarborg van de opdrachtgever in de praktijk meer op de verzekering van de architect dan op zijn solvabiliteit. Die waarborg blijkt in vele gevallen onvoldoende te zijn. Het voorontwerp vult deze lacune op, door aan de architecten een statuut toe te kennen, dat evenwichtiger is ten opzichte van de andere partijen. Ze kunnen nu hun activiteit in het kader van een rechtspersoon uitoefenen. Daarnaast krijgen bouwheren een betere waarborg dankzij een wettelijk verplichte verzekering die het risico ten voordele van de bouwheer dekt. Verder verbiedt het voorontwerp architecten die niet verzekerd zijn hun beroep uit te oefenen en legt het strafrechtelijke sancties op in geval van inbreuk. De Nationale Raad van de Orde der Architecten krijgt een nieuwe opdracht. Voortaan maakt hij op zijn website de lijst bekend van alle architecten en stagiairs die op een van de tabellen van de orde zijn ingeschreven. Ten slotte voert de Minister van Middenstand een controleprocedure in voor de bijdrage en de begroting van de Orde der Architecten, zoals die ook voor andere vrije gereglementeerde beroepen bestaat. (*) artikel 1792 en 2270.