05 mei 2006 17:00

Akkoord met republiek Tunesië

Ratificatie van akkoord met Tunesië over het vervoer van personen en goederen over de weg

Ratificatie van akkoord met Tunesië over het vervoer van personen en goederen over de weg

De regering ging akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit tot instemming met het nieuwe Akkoord betreffende het vervoer van personen en goederen over de weg tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië (*). Het ontwerp is een voorstel van de heer karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken. Het akkoord vervangt het bestaande bilateraal akkoord tussen de BLEU (**) en de Republiek Tunesië van 1980. Het akkoord biedt een antwoord op de evolutie van het wegvervoer tussen de twee landen. Het regelt de vervoerrelaties op het vlak van het goederenvervoer en het personenvervoer over de weg. Het legt de rechten en plichten van de operatoren van beide landen vast met het oog op de veiligheid van personen, de verkeersveiligheid en de veiligheid van de commerciële relaties. (*) getekend in Tunis op 7 oktober 2004. (**) Belgisch-luxemburgse economische unie.