05 mei 2006 17:00

Ministerraad van 5 mei 2006

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5 mei 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 5 mei 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad heeft de volgende beslissingen genomen.