05 mei 2006 17:00

Bevordering competitie europese defensiemarkt

Deelname aan het regime dat de competitie op de Europese defensiemarkt bevordert

Deelname aan het regime dat de competitie op de Europese defensiemarkt bevordert

De ministerraad nam kennis van een nota die de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, voorstelde over de invoer van een intergouvernementeel regime tussen de lidstaten van het Europees Defensie Agentschap (EDA) voor de bevordering van transparantie en competitie op de Europese defensiemarkt. De ministerraad besliste ook zijn deelname aan het regime niet op te zeggen. De bedoeling is om een Europese defensiemarkt te vormen waar de regels voor iedereen gelijk zijn, zodat de open competitie een kans krijgt. Die competitieve defensiemarkt zal bijdragen tot een sterke Europese defensie Technologische en industriële basis. Het EDA werd door zijn steering board op 21 november 2005 opgedragen om een intergouvernementeel regime in te voeren dat de competitie bij de verwerving van defensiematerieel aanmoedigt. Het regime zal bij de invoer op 1 juli 2006 bestaan uit: - een Electronic Bulletin Board: een website waar de aankopen kenbaar zijn voor alle Europese industrieën, - een reporting and monitoring system: met relevante gegevens over defensiemarkten voor de lidstaten, - een code of Best practice in the Supply Chain: voorschriften om transparantie en eerlijke competitie te bevorderen bij de toewijzing van subcontracten.