05 mei 2006 17:00

Regie der gebouwen

Beschikbare ruimte voor OFO en FOD P&O

Beschikbare ruimte voor OFO en FOD P&O

De ministerraad gaf opdracht aan de Regie der gebouwen om het huurcontract van het gebouw in de Wetstraat 71, 1000 Brussel niet op te zeggen voor het einde ervan op 31 oktober 2008. Het is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. Er zijn twee verdiepingen van het gebouw beschikbaar, nu de ambtenaren van de Thesaurie ze hebben verlaten. Het Opleidingsinstituut voor de federale overheid (OFO) heeft nood aan bijkomende lokalen om er de gecertificeerde opleidingen te organiseren. De ruimte die vrijkomt op de andere verdiepingen van het gebouw worden toegewezen aan OFO en aan FOD Personeel & Organisatie om er zijn centrale ondersteuningsdienst e-HR in onder te brengen.