05 mei 2006 17:00

Azië

Goedkeuring van de algemene beleidsnota Azië

Goedkeuring van de algemene beleidsnota Azië

De ministerraad ging akkoord met de algemene beleidsnota Azië die de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, voorstelde. De nota is het resultaat van overleg tussen de Belgische diplomatieke en consulaire posten inAzië en het hoofdbestuur van FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De nota formuleert concrete suggesties voor de oriëntatie van het Belgische beleid in Azië op basis van een analyse van de internationale en Aziatische context en de Belgische belangen in het werelddeel. De Minister van Buitenlandse zaken zal op 16 mei 2006 de nota voorleggen aan de Commissie Buitenlandse zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.