05 mei 2006 17:00

Vergunningsrecht sterke dranken

Vereenvoudiging van het vegunningsrecht om sterke dranken te verstrekken

Vereenvoudiging van het vegunningsrecht om sterke dranken te verstrekken

De ministerraad besliste het vergunningsrecht om sterke dranken te verstrekken te vereenvoudigen. Het is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad goedkeurde, voert de wet van 14 december 2005 houdende administratieve vereenvouding uit. Die wet hervormde de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. Het verkrijgen en afleveren van een vergunning en de controle op de voorwaarden van moraliteit werden volledig toevertrouwd aan de gemeentelijke overheid. De administratie van douane en accijnzen heeft nu geen enkele bevoegdheid meer aangaande de vergunning voor het verstrekken van sterke drank. Daarom worden twee koninklijke besluiten die geen toepassing meer hebben opgeheven. Het gaat om de opheffing van het koninklijk besluit van 29 december 1983 tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht en de opheffing van het koninklijk besluit van 3 februari 1999 tot uitvoering van dezelfde wet.